บริษัท ซีเอ็มซี กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซีเอ็มซี กรุ๊ป เอเชีย จำกัด

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1960 ในประเทศญี่ปุ่น เรามีพันธกิจในการนำเสนอคุณค่าให้กับสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่เอเชียซึ่งกำลังกลายเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับบริษัทต่าง ๆ มากขึ้น ไม่เพียงแต่การขยายตัวเชิงปริมาณเพื่อการแข่งขันในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ แต่ยังรวมถึงการออกแบบที่ประณีตเพื่อประสบการณ์ของลูกค้าที่จับหัวใจของผู้บริโภคในเอเชียที่หลากหลาย เพราะความเข้าใจผู้บริโภคในท้องถิ่นอย่างถ่องแท้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างสูงสุด

ชื่อบริษัท  บริษัท ซีเอ็มซี กรุ๊ป เอเชีย จำกัด 
วันก่อตั้ง  เมษายน 2002
เงินทุน  15 ล้านบาท
ผู้อำนวยการ  ฮิกาชิ โนริยูกิ
จำนวนพนักงาน   26
ปีงบประมาณ  กรกฎาคม - มิถุนายน
สำนักงานใหญ่   ซีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น

 

ซีเอ็มซี กรุ๊ป เวย์

กลุ่มบริษัทในเครือซีเอ็มซี

CMC Solurions
Main
MANICOM
MEDICA