ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์


แปลงศัพท์เฉพาะทางเทคนิคให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายและตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่รองรับการแปลได้หลากหลายภาษา  โดยมุ่งเน้นไปที่ความแม่นยำ ความรวดเร็วและมีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่น


ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

บริการล่ามแปลภาษา

บริการล่ามแปลภาษาคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของคุณด้วยการนำส่งล่ามแปลภาษาเข้าร่วมสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงการเจรจาการขายต่างประเทศ การประชุมสัมมนา การฝึกอบรมทางด้านเทคนิค ฯลฯ โดยล่ามแปลภาษามืออาชีพหลากหลายภาษาและทักษะด้วยกัน

การแปลภาษา

บริการการแปลหลากหลายภาษาโดยนักภาษาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติและความรู้ที่เหมาะสมร่วมกับซอฟต์แวร์คำศัพท์การแปลมาตรฐานเพื่อช่วยลดต้นทุนและทำให้การแปลของคุณสอดคล้องกันตั้งแต่โครงการเริ่มต้นไปจนถึงโครงการในอนาคต

การปรับข้อมูลเป็นภาษาท้องถิ่น

เราสามารถปรับข้อมูลในซอฟต์แวร์และรูปแบบประโยคอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย อาทิ HTML, SGML, XML เป็นต้น การปรับข้อมูลนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้คุณ

 

การจัดทำเอกสาร

เราพร้อมที่จะจัดทำและเพิ่มประสิทธิภาพงานเอกสารของคุณให้สมบูรณ์ทั้งทางสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่  เช่น คู่มือการใช้งาน เอกสารทางเทคนิค ใบปลิวโฆษณา แค็ตตาล็อก และการสร้างเว็บไซต์

ภาพประกอบทางเทคนิค

เรามีทีมงานฝ่ายผลิตที่มีความรู้และประสบการณ์มากมายทางด้านภาพประกอบทางเทคนิค บริการภาพประกอบทางเทคนิคของเรานั้นมีทั้งไดอะแกรมลอกลาย ไดอะแกรมแบบลงสีและไล่สี ไดอะแกรมแบบ plane view เช่น ผังมุมมองแบบตัดขวาง ผังการวางสายไฟ ผังมุมมองแบบแยกชิ้นส่วน และภาพวาดแบบไอโซเมตริกทั้ง 2 และ 3 มิติ

การแปลภาษาด้วย AI

เราให้บริการแปลภาษาด้วย AI โดยไม่จำกัดจำนวนการแปลต่อเดือน พร้อมความปลอดภัยของข้อมูล และฟังก์ชันการตรวจสอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการแปล เรามีการจัดการไฟล์โดยใช้ หน่วยความจำการแปลและอภิธานศัพท์ ที่สามารถแปลเนื้อหาใด ๆ ได้ในไม่กี่นาที ด้วยคุณภาพที่สม่ำเสมอและรวดเร็ว อ้างอิงคำศัพท์การแปลจากครั้งก่อนเพื่อการแปลครั้งใหม่ได้อีกด้วย

ติดต่อเรา

สนใจเริ่มทำโปรเจกต์กับเรา

We are DX solution provider specializing in product information.

creative_icon
อีเมล : support@cmcgroupasia.com
creative_icon
โทร : 02-115-3561-2
creative_icon
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/cmcgroupasia
appoinmtnt_shape appoinmtnt_shape